Acollida

 

És obrir la porta de la casa a les persones que hi vénen:

  • Participar de la Pregària litúrgica, de l’Eucaristia sobretot

  • Uns dies de recés a l’hostatgeria compartint la nostra vida, descans físic i espiritual,

  • Estudiar, preparar exàmens, el treball de final de carrera, la tesi doctoral…

  • Preveres que es reuneixen de tard en tard per a treballar i conviure plegats,

  • Compartir amb nosaltres alegries i penes: saludar-nos, parlar-nos de la família i els seus problemes, presentar-nos el nadó, informar-nos del goig d’haver celebrat algunes efemèrides familiars.

 

I no ens limitem a l’obertura física, sinó també a obrir el cor, sobretot a persones aclaparades pel dolor: la mort d’un ésser estimat, la pèrdua del lloc de treball, separació forçada d’algun membre de la família… i altres situacions i circumstàncies adverses que els fan patir. Sovint aquestes persones no demanen solucions, sinó ser escoltades i oferir-los una mà càlida que els faci costat.

 

Mitjans:

L’hostatgeria: dues habitacions dobles a planta baixa. 

Oratori al tercer pis agençat de manera que afavoreixi el silenci i la pregària

La biblioteca, també al tercer pis,

Tenen també a la seva disposició l’església i la capella del Santíssim.