Cronologia bàsica (966-1973)

Puiggraciós abans de 1711

[su_column size=»5/6″]

966— Primera referencia de l’església de Sant Pau de Montmany com a sufragánia de la Garriga.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica1
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

1357 — El castell de Montmany passa a domini del senyor Ramon de Centelles.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica2
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

Final segle XIV — inici segle XV — Imatge gótica de la Mare de Déu de Puiggraciós. -Llegenda- tradició de ser trobada a Puiggraciós i des d’aleshores realització de processó.

1574 — La imatge de la Mare de Déu forma part del retaule de faltar major de Montmany. 1600-1606—Nova església de Montmany.

1600 – 1606 — Nova església de Montmany

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica3
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

Mitjan segle XVII — Primera referéncia a la Mare de Déu de Puiggraciós. -Construcció de la petita capell a de Pu iggradós on es posava la imatge de la Mare de Déu.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica4
[/su_column]

-25 de marc aplec de Puiggraciós: s’ hi anava des de Montmany portant la imatge de la Mare de Déu que es posava en una taula de pedra. Després de beneir el terme i els panets que després es repartien entre els assistents, fets amb ferina del blat que aportaven els parroquians, traslladaven la imatge a l’oratori, sobre un altar, cantaven els Goigs del Roser i després retornaven a la parróquia.

1698 — Constitució a Montmany de l’administrado de faltar de la Mare de Déu de Puiggraciós.

L’edificació del Santuari de Puiggraciós 1701 — 1711

1701 — Sol.licitud d’edificació del santuari feta pel rector de Montmany Mn. Vicenç Torrell ebreta "Per ço han feto resolucigels porroquions de Montmony) de gostar lo necessari de llur béns, fins oplicar llurs trebolis, no perdonont o fatigues dia i nit, fins o perficionar obro tant de togradode Nostra Senyora de Puiggrociós."

26 de juny de 1701 — Concessió de la construcció del santuari: "Per aixb a lloar, glbria, honor i reverència de la gloriosíssima Santa Verge Maria sots la invocació dita del "Puiggraciós", i per la devoció que amb cor pur porteu a Sant Pau, el vostre patró, concedim a vos el reverend rector i a la universitat de Sant Pau de Montmany, permís de construir i d’ésser fundada amb obra sumptuosa, una capella en la parròquia de Sant Pau de Montmany, la qual decretem que sigui anomenada sots invocació de Santa Maria del "Puiggraciós".

[su_column size=»5/6″]

1705 —1714 Guerra de Successió

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

3 de setembre de 1711 — Permís d’inauguració del Santuari.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

1737 —S’acaba el retaule de Yakar major de Puiggraciós.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

1772 — Edici6 dels primers goig. (potser escrits els anys 20): Mil set cents onze vos posaren Al tron que estau Vós: Siau la nostra Advocada Verge de Puig Graciós.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

Puiggraciós entre guerres. Francesos i carlins

[su_column size=»5/6″]

1808 – 1812– Lloc de defensa contra els francesos. – Montmany lloc de refugi de gent de la plana del Vallès.

2 de novembre de 1812 – Els francesos ataquen Puiggraciós. Resistència des de dins de la capella amb el comandant Anton Buixeres. Molts es van salvar saltant per la finestra de darrere. "A! dia dos de novembre de l’ony mil vuit-cents i dotze, en que esta parrbquia fou lo teotro de uno de les més songrentes batlles del francesos, hovent-se ocompot estos cerco esta rectoria, entroren en ello, escudrinyaren tots recons… i entre la multitud de estragos que feren, destrufren lo llibre de baptismes cortent…."(Uibre de Baptismes de Montmany) 4 de novembre de 1835 – Els carlins situats a Montmany foren escomesos per l’exèrcit i alliberaren el rector de la Garriga, Mn. Pere Quadres.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

1850 – Construcció de la torre de senyals (telègraf bptic) on s’hi situà un destacament de soldats.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

De seu de parrbquia a la destrucció

[su_column size=»5/6″]

1910 – 1936 -El Santuari de Puiggraciós fa de seu de la parrbquia de Montmany. 1921 – La parrbquia de Montmany teniall4 feligresos: 12 cases eren del Figaró, 13 de l’Ametlla, 3 de Bigues i una de Sant Quirze de Safaja. Començava l’a ba ndona men t i quedaven ermes moltes feixes. -Aplecs a Puiggraciós: El Figaró, 25 de març. La Garriga, últim diumenge d’abril. L’Ametlla, dilluns de la festa major de Puiggraciós. Bigues, dilluns de Pasqua i Sant Esteve. Riells del Fai, diumenge després del 8 de setembre. -Juliol de 1929 -1, Aplec de la sardana a Puiggraciós.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

25 de juliol de 1936 – Amb l’esclat de la Guerra Civil el Santuari de Puiggraciós fou incendiat. La imatge de la Mare de Déu havia estat treta i se salvà del foc. 1939- Arranjament de l’església. 24 de maig de 1946 – El bisbe de Barcelona Dr. Gregorio Modrego decreta que sigui el rector de l’Ametlla el responsable del culte i la custòdia del Santuari de Puiggraciós. La imatge de la Mare de Déu de Puiggraciós serà venerada a l’esglésiade l’Ametlla.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica5
[/su_column]

De la restauració a l’arribada de la comunitat de monges benedictines

[su_column size=»5/6″]

1951 — 1957 — restauració del Santuari sota la direcció de l’arquitecte lluís Bonet Garí amb l’aportació de feligresos i protectors.

8 de setembre 1957. Inauguració de la restauració. Entronització de la imatge de la Mare de Déu.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica1
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

La família de Can Sous; Jcsep Fontseca, va residir en el Santuari durant 15 anys.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica1
[/su_column]

[su_column size=»5/6″]

1973. Alguns rectors de parròquies de l’arxiprestat de Puiggraciós, al Vallès Oriental, juntament amb Mn. Joan Batlles, Vicari Episcopal aleshores, s’adrecen a l’abadessa Clara Palomares i Ferrer, del monestir de Sant Pere de les Puel•les, de monges benedictines de Barcelona, amb aquesta petició: que un grup de germanes acceptin de formar comunitat a Puiggraciós. L’abadessa, d’acord amb totes les monges i amb el consentiment del Dr. Narcís Jubany, arquebisbe de Barcelona, hi accedeix. És així com queda establerta la comunitat en aquest Santuari.

[/su_column][su_column size=»1/6″]
cronologia-basica1
[/su_column]