PREGARIA

Com a monges benedictines, la pregària té un gran relleu en la nostra jornada perquè Déu ocupa el primer lloc en el nostre cor.

Pregaria litúrgica

L’Església de Jesús és una comunitat que prega, que dóna gràcies, lloa, adora i intercedeix per tot el món. Per fer-ho visible, té unes determinades hores, obertes a tothom. Les principals:

LAUDES, és a dir, “lloances”, al matí.

VESPRES, EN FOSQUEJAR EL DIA

Hora Menor, migdia o tarda

Les vetlles

A Puiggraciós, són expressió de la fe o de la devoció de tot el poble. Que en són, d’estimades i participades!

Les dels TEMPS LITÚRGICS, es despleguen al voltant del Crist, tot celebrant els seus misteris

Advent com a preparació al naixement de Jesús que celebrarem per Nadal. Quaresma per preparar la resurrecció de Jesús, el misteri central de la vida cristiana, que té el cimal en la Vetlla Pasqual.

8 de setembre: festa de la MARE DE DÉU DE PUIGGRACIÓS. És la Vetlla més estimada.

Cal dir que la celebració dels sants i de la Verge Maria, ocupa també un lloc remarcable al costat del Crist, com a fruit que ell ens ha merescut per conduir-nos a l’autèntica felicitat.