Vida Fraterna

A viure formant comunitat ens hi comprometem des de la professió definitiva; és una característica de la vocació monàstica benedictina. En una comunitat petita com la de Puiggraciós, aquesta opció és exigent, no sempre fàcil: l’aprenentatge del diàleg, l’acceptació de les diferències, el tracte benvolent…

Com a contrapartida, és un dels regals més preuats per a nosaltres: constitueix un vertader enriquiment mutu. Els dots de cada una repercuteixen positivament en el grup. L’ajut, la comprensió,  el servei fratern d’un cap de dia a l’altre… Tot són motius per a regraciar-nos-els recíprocament i donar-ne gràcies a Déu.

Allò que ens aglutina: ser ú en el CRIST, que és qui ens convoca i el nostre desig no és altre que

No anteposar res al seu amor

És la regla d’or que ens ofereix la Regla benedictina.

Contacta